Basisvertrouwentherapie

Naast speltherapie biedt Angelique Basisvertrouwentherapie. Een methodiek gericht op hechting, adoptie en basisvertrouwen. Er worden in een individuele therapie jongeren en (jong)volwassenen begeleid en behandeld die problemen hebben als gevolg van een tekort aan basisvertrouwen. Tijdens de therapie wordt gefocust op het beter leren kennen van jezelf en je eigen gevoelens. Hierbij wordt met name gericht op het gevoelsmatige (in tegenstelling tot het cognitieve). Belangrijk daarbij is leren onderscheid te maken tussen eigen gevoelens en die van anderen.  Er wordt geoefend om het gevoel en het denken op een positieve manier samen te laten gaan. Er wordt aangesloten bij onderwerpen die actueel zijn of juist in het verleden liggen. Bijvoorbeeld: (zelf)vertrouwen, communicatie, familie, vriendschap en liefde, je emoties leren kennen en ermee leren omgaan, grenzen stellen/accepteren.

Basis vertrouwen
Basisvertrouwen is het gevoel dat je er mag zijn.  Dit gevoel ontstaat in de vroege ontwikkeling van kinderen. Als er voldoende tegemoet gekomen wordt aan de behoefte van een kind aan geborgenheid, verzorging, contact en aandacht, ontwikkelt een kind het gevoel van basisvertrouwen dat later uitgroeit tot zelfvertrouwen. Het gevoel van basisvertrouwen stelt een mens in staat om genegenheid te tonen, troost te zoeken, hulp te vragen, gezonde vriendschappen op te bouwen, adequaat grenzen aan te geven. Het is als het ware gelukt om vanuit de veilige basis van de ouders de wereld te verkennen en te veroveren. Het tekort aan basisvertrouwen kan leiden tot hechtingsproblemen.